Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) borgt een betrouwbare registratie en levering van persoonsgegevens en reisdocumenten. We zijn de beheerder van de stelsels van de identiteitsgegevens.

Kijk onder Organisatie voor meer informatie over o.a. onze missie en diensten.

Systeeminformatie

Bijgewerkt t/m 08-10-2015

GBA

 • Geen vermeldingen

GBA-V

 • Geen vermeldingen

Registratie Niet-Ingezetenen

 • Geen vermeldingen

Terugmeldvoorziening

PIVA-V

 • Geen vermeldingen

PGK-module

 • Geen vermeldingen

Beheervoorziening BSN

 • Geen vermeldingen

Foutenmeldpunt BSN

 • Geen vermeldingen

Kwaliteitsmonitor

 • Geen vermeldingen

Register paspoortsignaleringen

 • Geen vermeldingen

RAAS

Basisregister Reisdocumenten

 • Geen vermeldingen

Verificatieregister

 • Geen vermeldingen