Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

U bevindt zich op: Home Reisdocumenten Informatiebank Procedures Tarieven

Tarieven reisdocumenten 2013

De Rijksministerraad heeft ingestemd met de nieuwe bedragen voor 2013. Het Besluit tot wijziging van het Besluit paspoortgelden wordt ter advisering aan Raad van State van het Koninkrijk voorgelegd. Na ontvangst van het advies wordt het wijzigingbesluit paspoortgelden gepubliceerd in het Staatsblad en zijn de bedragen definitief. Dit traject zal naar verwachting eind december zijn afgerond. De kans dat onderstaande bedragen wijzigen, naar aanleiding van het advies van de Raad van State van het Koninkrijk, is gering.

Het gemeentelijk deel van de tarieven is geïndexeerd met het indexcijfer voor de prijsmutatie van de overheidsconsumptie zoals gepubliceerd door het Centraal Planbureau (CPB) in het Centraal Economisch Plan 2012. Het gemeentelijk deel van de tarieven stijgt met 1,5 %. Het openbare lichaam deel van de tarieven is geïndexeerd aan de hand van de consumentenprijsindex Caribisch Nederland zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het openbare lichaam deel van de tarieven stijgt met 9.9%.

1. Tarieven artikel 6: gemeenten

In onderstaande tabel staan de tarieven voor de door de gemeenten aan het Rijk af te dragen kosten en de maximumtarieven die gemeenten van de aanvrager mogen heffen.

Artikel 6 tarieven per document
 

Rijk       

Gemeente (maximum)

Korting 

Tarief 2013 (maximum)

Nationaal paspoort, vluchtelingen, vreemdelingen en faciliteiten paspoort

€ 20,80

€ 29,55

 

€ 50,35

Nederlandse identiteitskaart

€ 15,35

€ 26,55

 

€ 41,90

Zakenpaspoort

€ 20,80

€ 29,55

 

€ 50,35

Spoedtoeslag

€ 46,60

€ 0,00

 

€ 46,60

Jeugdtarief NIK

€ 15,35

€ 26,55

€ 10,05

€ 31,85

2. Tarieven artikel 6: Caribisch Nederland en openbare lichamen

In onderstaande tabel staan de tarieven voor de door de Caribische landen en openbare lichamen aan het Rijk af te dragen kosten en de maximumtarieven (in USD) die de openbare lichamen van de aanvrager mogen heffen. Voor Caribisch Nederland geldt geen maximumtarief.

Artikel 6 tarieven per document
 

Rijk

Openbaar lichaam (maximum)

Tarief 2013

Nationaal paspoort, vluchtelingen, vreemdelingen en faciliteiten paspoort

USD 26,00 - ANG/AWG 46,55

USD 65,05

USD 91,05

Zakenpaspoort

USD 26,00 - ANG/AWG 46,55

USD 88,30

USD 114,30

3. Tarieven artikel 12

In onderstaande tabel staan de door de aanvrager aan het Rijk te betalen tarieven (Kmar-posten, minister van Buitenlandse Zaken, posten in het buitenland, Gouverneurs en gezaghebbers (uitsluitend nooddocumenten).

Artikel 12 tarieven per document
 

Euro

ANW/ANG

USD

Nationaal paspoort, vluchtelingen, vreemdelingen en faciliteiten paspoort,

Dienst-/Diplomatiek paspoort

€ 60,33

ANG/ANW 135,00

 

Zakenpaspoort

€ 60,33

ANG/ANW 135,00

 

Noodpaspoort/Laissez-Passer

€ 46,15

ANG/ANW 103,25

USD 57,70

In onderstaande tabel staan de door de aanvrager aan het Rijk (hoofden consulaire posten) te betalen tarieven (alle documenten) en de maximumtarieven die de zogenoemde aangewezen gemeenten van de aanvrager mogen heffen (paspoorten en identiteitskaarten) (art. 6 en 12 Besluit paspoortgelden).

Artikel 12 tarieven per document
 

Euro

Nationaal paspoort, vluchtelingen, vreemdelingen en faciliteiten paspoort

€ 84,80

Nederlandse identiteitskaart

€ 79,35

Zakenpaspoort

€ 84,80

Jeugdtarief NIK

€ 69,30 

Noodpaspoort/Laissez-Passer

€ 46,15