Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

U bevindt zich op: Home Reisdocumenten Nieuws

Opslag vingerafdrukken voor nu stopgezet

De huidige opslag van de vingerafdrukken in de decentrale reisdocumentenadministraties wordt voor nu gestopt. Minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is tot de conclusie gekomen dat gebruik van de vingerafdrukken voor verificatie en identiteitsvaststelling niet mogelijk is zonder een te hoog percentage gevallen waarin een ‘misser’ wordt aangegeven.

De opslag van de vingerafdrukken in de chip van de reisdocumenten verandert niet. Dat is namelijk verplicht op grond van Europese regelgeving. Minister Donner gaat nu primair kijken naar verbetering en standaardisering van de manier waarop de vingerafdrukken in de praktijk worden opgenomen.

Minister Donner ziet voor het overige geen aanleiding om af te zien van een centrale, online raadpleegbare, reisdocumentadministratie, met als doel de betrouwbaarheid van het aanvraag- en uitgifteproces van de Nederlandse reisdocumenten te vergroten. De Paspoortwet is daarvoor al in 2009 aangepast en aanvaard.

Dat schrijft Donner in een brief (pdf, 177kb) aan de Tweede Kamer. Hij vindt de argumenten om tot een centrale, online raadpleegbare, reisdocumentenadministratie te komen, nog steeds valide.
Zo kan de Koninklijke Marechaussee van die administratie gebruik maken voor de uitgifte van noodpaspoorten. Nederlandse ambassades en consulaten in het buitenland kunnen ook buiten kantooruren gegevens van eerdere aanvragen raadplegen voor de uitgifte van reisdocumenten. Voor Nederlanders wordt het mogelijk om een reisdocument aan te vragen in de gemeente waar ze dat willen. Dat vermindert de administratieve lasten.

De Nederlandse identiteitskaart krijgt een andere wettelijke status waardoor het mogelijk is om, anders dan voor het paspoort, eigen afwegingen te maken omtrent het digitaal opslaan van gegevens in het document.

Nederland gaat met de vorming van een centrale administratie van reisdocumentengegevens niet verder dan veel andere landen. Zo hebben 22 andere lidstaten van de Europese Unie een centrale reisdocumentenadministratie.

Meer informatie